مولینکس

مولینکس نام یک شرکت معتبر قدیمی فرانسوی در حوزه لوازم خانگی است.