تکنولوژی

  • 6 خبر در این گروه
آخرین نواوری حرارتی

آخرین نواوری حرارتی

آخرین نوآوری صورت گرفته توسط Sightlogix که به نمایش در آمد، Sightwrap یک سرویس امنیتی هوشمند که در فاز نظامی نفوذ را ردیابی می کند و همچنین sightsensor XA دوربین حرارتی هوشمند که منطقه ای بهوسعت یک زمین فوتبال را پوشش می دهد، می باشد.

متن کامل
دوربین های IP

دوربین های IP

دوربین های IP VIVOTEK از بزرگترین بانک هند، Cosmos محافظت می کند: بانک cosmos که در سال 1906 تاسیس شد، دومین بانک بزرگ هند محسوب می شود، با شبکه ای بیش از 140 شعبه در هند که در 7 ایالت و در بیش از 39 شهر بزرگ و اصلی هند قرار گرفته است.

متن کامل

ثبت نام در خبرنامه